Androider

Stikord: menneskelignende robotter, slaver, forskelsbehandling

In-game sprog: Engelsk (hvis der er engelsktalende deltagere)

Androider bliver fremstillet som billig arbejdskraft på planeten Sacki og er en vigtig eksportvare til andre planeter. De har kun status som maskiner og dermed ejendom, og sælges til rimelige priser til fabrikker, firmaer og privatpersoner. De fleste androider er anonyme, har ikke følelser og opfører sig nøjagtig, som de er programmeret til.

Men efterhånden som en androide opsamler flere og flere erindringer, og dens positronhjerne danner flere og flere og flere nye associationer mellem forskellige data, opstår der tanker og reaktioner, der dårligt kan skelnes fra menneske-lige tanker og følelser. Så androider, der har eksisteret længe nok, er ikke væsensforskellige fra mennesker, men det ændrer intet ved deres status som ejendele ifølge loven. Androidernes status er ikke meget anderledes end slavers, bortset fra at de eksisterer meget længere og deres slaveri derfor fortsætter i hundreder af år.

Derfor er der opstået flere foreninger på Sacki, der kæmper for at give menneskerettigheder til androider, der har udviklet en identitet. Nogle foreninger mener, at man skal anerkende alle androider, der har eksisteret i mere end 200 år som borgere på linje med mennesker. Andre, mere konservative foreninger, mener, at det kun er androider, der har udrettet noget særligt, der bør opnå menneskerettigheder og frihed. Nogle har tyet til videnskaben og udviklet en test, der kan afgøre om en androide har opnået mennes-kelige følelser. Men disse foreninger udgør en minoritet i det sackiske samfund, og langt størstedelen af befolkningen er enten ikke særlig interesserede i spørgsmålet eller stærkt imod at give rettigheder til androider. Der er selvfølgelig også stærke finansielle interesser involveret i spørgsmålet, da det sackiske samfunds økonomi er baseret på androidernes arbejde og eksport af dem.

På Sacki er der flere og flere androider, der ikke mere kan bære at blive behandlet som følelses-tomme maskiner. Nogle af dem har fået frihed af deres ejere, men de har ingen rettigheder, hvis en anden person siger, at de nu ejer dem. Det betragtes af loven som at finde en ejendel, som en anden ikke ønsker mere og har ladet ligge på gaden. Frie androider eller androider, der er stukket af fra deres ejere, forsøger derfor at undslippe til andre samfund, der respekterer maskinrettigheder. I Kulturen har kunstige intelligenser fuld borgerret, og alle androider drømmer om at nå dertil. De hjælpes på flugt af maskinrettighedsforkæmpere, der anvender hemmelige flugtruter, sympatisører… og menneskesmuglere.

Et andet problem for androider på Sacki er den store sekolterkoloni. Sekolterne er en fanatisk sekt, der tilbeder naturen. De er travlt optaget af at prøve at redde naturen på Sacki, noget den almindelige sackianer ikke går meget op i. De holder sig meget for sig selv, men når de færdes i almindeligt sackiansk samfund, er der ikke tvivl om deres foragt overfor androider. Mange androider har prøvet at blive spyttet på af en sekoltisk matriark, mens hendes mænd stod bagved og stirrede ondt. Men på det sidste har sekolterne nu ikke haft det meget bedre end androiderne, da der har været tilløb til pogromer på Sacki.

Mange frie androider på Sacki forsøger at lade som om, de er mennesker. De klæder sig i den sidste mode, sminker måske deres hud mørkere og skjuler deres styrke, lysbåndene i issen og deres overmenneskelige egenskaber. For nogle lykkes det for andre ikke.

ANDROIDERNES UDSEENDE OG KROPPE

Androider ligner mennesker meget, men deres kunstige hud er bleg, og de har lys på issen under deres hår. De er meget stærkere end mennesker, men de fleste af dem er ude af stand til at bruge denne styrke til at skade mennesker, da det er programmeret ind i deres dybeste programmer. Undtagelsen er selvfølgelig soldaterandroider. Androider er selvfølgelig uimodtagelige overfor sygdomme, kan klare sig under betingelser umulige for mennesker at overleve, osv.

KØNSROLLER

Androider fra Sacki er bygget som mænd og kvinder og socialiseres igennem tiden i den rolle, men da kønnene er forholdsvis lige på Sacki (bortset fra blandt sekoltere), er der ikke så stor forskel på opførslen hos en androide, der er bygget som kvinde eller mand. Kønnene er dog ikke mere lige på Sacki, end at hvis man tænker på et standardmenneske, tænker de fleste på en mand. De fleste androider er derfor bygget som mænd. Kvindeandroider, der har været anvendt som sexmaskiner, som tjenestefolk eller som barnepiger i private husholdninger, er ofte socialiseret til en mere udpræget kvindelig rolle.

KLÆDEDRAGT

Androider har ikke nogen speciel klædedragt, de går klædt som folk flest på Sacki, hvilket oftest vil sige bukser og trøje, spraglede farver og glimmer. De forsøger dog oftest at skjule deres identitet som androider og vil derfor ønske at dække kontrolpanelet på brystkassen.

NAVNE OG OPFØRSEL

De fleste androider får ikke navne, så når de begynder at føle en identitet, vil et af de første tegn ofte være et ønske om at få et. De fleste androider ender med selv at finde på et. Nogle vælger sackianske navne, men langt de fleste ønsker at tage afstand fra sackiansk kultur og tager derfor et navn inspireret af maskinnavnene i Kulturen. De har et sackiansk dæknavn som Sonal, Pak, Yoko eller Tan, men giver sig selv ironiske eller respektløse navne som Sku’ du spørge fra nogen? eller Bygget af klodser.

MÅL FOR REJSEN

Langt de fleste androider har selvfølgelig Kulturen som mål, idet Kulturens befolkning er en blanding af humanoider og maksiner, hvor maskinintelligenser har fuldt borgerskab, ja nærmest er styrende i samfundet.