Byboere fra Byen

Stikord: overbefolkning, by og kun by, anonymitet, privatliv, ensomhed

In-game sprog: Dansk – read English version here

Forestil dig en verden fuldstændig dækket af en stor endeløs by, uendelige rækker af ultraskyskrabere og megablokke, der rager op i stratosfæren. De få kvadratmeter af jordoverfladen, der er frie, er forbeholdt den allerrigeste og mest magtfulde elite. Alle andre må nøjes med de offentlige ”parker”, enkelte tagtoppe eller indelukkede rum, der omhyggeligt vedligeholdes af gartnere og er fyldt med de hundrede af almindelige borgere, der er på deres årlige parkbesøg. Intet er der nok af, hverken plads, mad, vand, privatliv, kærlighed, eller almindelig medmenneskelighed.

Mennesket kan tilpasse sig det mest utrolige, og beboerne i Byen overlever eller at forsøge at overleve denne konstante vrimmel af mennesker ved at lade, som om de er alene. De går rundt i hver deres egen verden, anonymiseret og isoleret bag kappe og slør, så de undgår kontakt med de hundredetusinder af mennesker, de ellers ville være nødt til at forholde sig til hver dag. De holder sig oftest i deres bittesmå hjem, lukket inde i hvad der på andre verdener ville være et stort skab, og lever gennem virtuel kontakt med mindre interessefællesskaber. Enkelte af disse mennesker vil de komme så ”tæt” på, at de vil vælge at mødes i virkeligheden, mens de fleste vælger kunstig befrugtning med donorsæd og sådan videreføres livet, selv under disse omstændigheder.

Denne verden er det mest ekstreme eksempel på ukontrolleret urbanisering i denne del af galaksen og er derfor blot kendt som Byen. Engang hed den Jorden, men da man ikke kan se jorden mere, er dette navn blot en gammel vittighed.

Byboernes genetiske arv

Byboerne påstår, at den menneskelige civilisations vugge stod på deres planet. Dette er der ikke enighed om blandt forskere, men det er sandt, at de fysisk set praktisk taget definerer den almindelige menneskelige norm. De spydige siger, at hvis det er sandt, så må det være alle krysterne og de handlingslammede, der er blevet tilbage, og at det afspejler sig i befolkningens mentalitet. Det kan der være noget om, da den almindelige byboer er noget stille, passiv, tilbageholdende og oftest handler velovervejet. Om dette er genetisk betinget, er svært at sige. Der er en høj andel af, hvad der på andre planeter ville blive betragtet som psykiatriske patienter, men dette skyldes næppe genetik, men snarere leveforholdene.

Kønsroller

Byboere lever et så teknologisk og virtuelt liv, at kønnet praktisk ingen betydning har. En del byboere indgår aldrig i parforhold, men lader sig befrugte kunstigt eller betaler for en rugemor. Begge køn kan bære børn, hvis de vil, da teknologien i Byen er på et meget højt stade. De fleste byboere opfatter faktisk deres køn som et meget privat forhold på linje med deres navn og vil kun afsløre begge dele for deres nærmeste venner. Deres traditionelle klædedragt skjuler alle kønsattributter.

Klædedragt

Byboere er altid iklædt lukket kappe med hætte ned over ansigtet i det offentlige rum. Kappen dækker hele overkroppen, er folderig og går ned til låret (for at skjule sekundære kønstræk såsom hofter). Den er oftest i en neutral grå farve (deraf det nedsættende udtryk gråkappe om udpræget konventionelle mønsterborgere), mens enkelte outsidere, der ikke kan klare at undertrykke deres individualitet i den grad, bærer klarere farver. Kappen har en løsthængende stor hætte, der skjuler håret og hænger ned over ansigtet. Stoffet er uigennemsigtigt udefra, men tillader byboeren at se ud. Det er løst forneden, hvilket tillader byboeren at indtage mad og drikke uden at løfte hætten ret meget. Hvis der er tale om en excentrisk person, der virkelig ønsker at stikke ud (svarende til en hardcore punker), kan kappen være broderet eller mønstret, men så bryder personen også for alvor de sociale normer og vil gøre andre byboere utilpasse og pinligt berørte.

Navne og opførsel

Byboernes navne er en blanding af navne, fra dengang Byen stadig var opdelt i forskellige nationer, men de er oftest tvetydige i forhold til kønnet for at opretholde bærerens anonymitet. Det er fornavne som Kim, Michelle, Sascha, Xiao, Andrea, Peyton og efternavne som Merkler, Smith, Kim, Patton, Beaumont.

Byboernes opførsel på deres hjemplanet er beskrevet ovenfor, men hvordan reagerer de som flygtninge, når de er sammen med folk fra andre kulturer under de overfyldte, klaustrofobiske forhold i lastrummet?

De vil anvende deres sædvanlige sociale spilleregler for at håndtere det, men have det svært. De er jo netop flygtet fra deres hjemplanet, fordi de ikke kan udholde overbefolkningen.

De virker meget reserverede overfor andre og betragter hurtige og åbne forsøg på kontakt som uønskede og uhøflige. Hvis man giver dem tid og langsomt indleder kontakt uden at gå for tæt på, vil de reagere mere positivt. De kigger ikke folk i øjnene, taler med sagte stemmer, er meget høflige og stiller nødigt personlige spørgsmål eller kommer med meget personlige oplysninger om sig selv. De vil betragte selv spørgsmål om deres navn som uhøflige. Dette er altsammen at betragte som tabuer, ting en byboer opdraget til aldrig nogensinde at gøre.

Alt dette er vaner, der er indgroet i dem, men de vil have et ønske om at ændre sig, idet de jo ser frem til at komme til steder, hvor denne kulturelle væremåde ikke vil være nødvendig. Derfor kan de svinge mellem denne reserverethed og overdreven åbenhed.

Mål for rejsen

Byboerne vil ofte have som mål at komme til en planet med en lavteknologisk civilisation og en skøn natur, det helt modsatte af hvad de kommer fra. Man kunne tro, at byboerne blot kunne søge om visum til Kulturen og søge til en naturskøn planet, men de ekstreme forhold, de lever under, gør dem så tilbøjelige til sindssyge, at ingen af de eftertragtede civilisationer ønsker at lukke dem ind.

Forhold til andre kulturer

Byboerne finder folk fra andre kulturer meget højrøstede, uhøflige og skræmmende. Flygtninge, der jo ønsker et andet liv, vil være splittet mellem denne reaktion og beundring for en så fri opførsel. Byboerne er meget tolerante over for andre måder at leve på, hvis de fremmede bare holder sig for sig selv og ikke forsøger at påvirke dem.

Byboeres psykiatriske tilstande

Som byboer lider du af forbigående anfald af psykiatriske lidelser. Du skal vælge den af de nedenstående lidelser, som du har mest lyst til at spille. Du vælger selv, hvornår og hvor ofte du får anfald, alt efter hvad der passer til dit spil.

Paranoia, dvs. forfølgelsesvanvid, at du tror alle/nogen er ude efter dig

Tvangshandlinger, f.eks. at rokke frem og tilbage, vride hænder igen og igen, åbne og lukke noget

  • Angstanfald, hvor man pludselig bliver rædselsslagen for ingenting
  • Vrangforestillinger/hallucinationer, hvor man ser ting, der ikke er der, som edderkopper der kravler over hele ens krop
  • Hysterisk blindhed, hvor man pludselig tror, man ikke kan se
  • Maniske eller depressive episoder, hvor man enten er superlykkelig og hyperaktiv eller ulykkelig og handlingslammet